قوانین شروع یک کسب و کار اینترنتی از خرید دامنه تا مجوزهای لازم

قوانین شروع یک کسب و کار اینترنتی از خرید دامنه تا مجوزهای لازم

نام دوره: قوانین شروع یک کسب و کار اینترنتی از خرید دامنه تا مجوزهای لازم

معرفی: چگونه یک وب سایت شخصی به نام خودم ایجاد کنم....

ساعت: پنج

بهبود و توسعه کسب و کار با مقدمه ای بر تولید محتوای متفاوت و قوی

بهبود و توسعه کسب و کار با مقدمه ای بر تولید محتوای متفاوت و قوی

نام دوره: بهبود و توسعه کسب و کار با مقدمه ای بر تولید محتوای متفاوت و قوی

معرفی: چگونه یک کسب و کار را با یک وب سایت شخصی اینترنتی کنیم و الفبای تولید محتوای قوی چگونه شروع میشود

ساعت: پانزده

راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه

راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه

نام دوره: راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه

معرفی: نوشتن بوم کسب و کار برای شروع یک فعالیت جدید یا ترمیم فعالیت قدیمی یا سنتی

ساعت: ده