آموزشگاه آرایشگری هنرمند
شغل اولی ها آنهاییکه وارد حیطه کسب و کار آرایشگری شده اند
آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند
آموزشگاه آرایشگری هنرمند
آموزشگاه آرایشگری هنرمند
استفاده صحیح محصولات مراقبتی و حالت دهنده موی سر
https://academyhonarmand.ir/edurish/
آموزش طراحی مدل ریش مناسب چهره مشتریان شما

آموزش طراحی مدل ریش مناسب چهره مشتریان شما

آموزش طراحی مدل ریش مناسب چهره مشتریان شما گذاشتن ریش از دوران انسانهای نخسین در میان مردان باب بوده است، اطلاعت بیشتر دربارهآموزش طراحی مدل ریش مناسب چهره مشتریان شما[…]

آموزشگاه آرایشگری

لاین گیری در پیرایش مو

لاین گیری در پیرایش مو پیرایش مو بر پایه چهار ایتم اصلی استوار می باشد و علاقمندان به یادگیری پیرایش اطلاعت بیشتر دربارهلاین گیری در پیرایش مو[…]

آموزشگاه آرایشگری مردانه

ترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو

ترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو  در پیرایش موی سر آقایان یکی از اصول اولیه که باید مورد توجه قرار اطلاعت بیشتر دربارهترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو[…]