آموزشگاه آرایشگری

لاین گیری در پیرایش مو

لاین گیری در پیرایش مو پیرایش مو بر پایه چهار ایتم اصلی استوار می باشد و علاقمندان به یادگیری پیرایش اطلاعت بیشتر دربارهلاین گیری در پیرایش مو[…]

آموزشگاه آرایشگری مردانه

ترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو

ترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو  در پیرایش موی سر آقایان یکی از اصول اولیه که باید مورد توجه قرار اطلاعت بیشتر دربارهترسیم خطوط مرزی در پیرایش مو[…]

پیرایش مو

آموزش پیرایش مو

آموزش پیرایش مو پیرایش مو با روش مدرج که به کوتاهی درجه بندی شده هم معروف است. این روش از اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش مو[…]

آموزش پیرایش مو در روش یکنواخت

آموزش پیرایش مو در روش یکنواخت

آموزش پیرایش مو در روش یکنواخت پیرایش مو در روش یکنواخت، همانگونه که در بخش قبل مراحل اولیه آموزش پیرایش اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش مو در روش یکنواخت[…]

پیرایش مو

پیرایش مو

آموزشگاه آرایشگری مردانه پیرایش مو براساس یک فرآیند یادگیری ساختار یافته ایجاد شده است. از جمله شامل آماده سازی محیط اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مو[…]

قیچی پیتاژ

حجم دهی موها با قیچی پیتاژ

حجم دهی موها با قیچی پیتاژ قیچی پیتاژ در پیرایش مو کاربردهای فراوانی دارد. به همین جهت در طرح درس اطلاعت بیشتر دربارهحجم دهی موها با قیچی پیتاژ[…]

راهنمای انتخاب آموزشگاه آرایشگری
هنرمند

کارگاه ارتقاء مهارت آرایشگری

کارگاه ارتقاء مهارت آرایشگری آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند برند شناخته شده در صنعت آموزش آرایشگری مردانه در ایران، با هدف اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه ارتقاء مهارت آرایشگری[…]

هنرمند

آرایشگری با دست چپ

آرایشگری با دست چپ هرچند قیچی های آرایشگری ویژه افراد چپ دست طراحی گردیده است، بدلیل محدودیت در تنوع این اطلاعت بیشتر دربارهآرایشگری با دست چپ[…]

چگونه می توانم آرایشگر حرفه ای شوم؟

ویدیو آموزش آرایشگری

آموزش تصویری آرایشگری مدرس: استاد سید امیرحسین هنرمند  از آکادمی آرایشگری هنرمند استفاده از قیچی در پیرایش مو منجر به اطلاعت بیشتر دربارهویدیو آموزش آرایشگری[…]