کرونا را شکست می دهیم

رعایت نکات ایمنی درباره کرونا در آرایشگاه ها

رعایت نکات ایمنی درباره کرونا در آرایشگاه ها شیوع ویروس کرونای جدید با نام کوید-19 ( coviD-19 ) تمام مردم جهان را نگران کرده است. در این میان کشورعزیزمان ایران هم متاسفانه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است. همان طورکه می دانید، مکانهای عمومی و پر تردد جاهای پر خطری هستند که حضور در اطلاعت بیشتر دربارهرعایت نکات ایمنی درباره کرونا در آرایشگاه ها[…]