مدل رایگان

اصلاح مو رایگان

اصلاح مو رایگان ما بر این عقیده هستیم که هنرجویان ما برای رسیدن به نتیجه مطلوب مهارتی در حوزه آرایش و آرایشگری، آموزشها باید در محیط واقعی کار برگزار شود. به همین جهت هنرجویان عزیزی که در آکادمی هنرمند در کلیه دوره های آرایشگری ثبت نام می کنند، بعد از گذراندن آموزش های نظری در اطلاعت بیشتر دربارهاصلاح مو رایگان[…]