طرز صحیح ایستادن آرایشگر

طرز صحیح ایستادن آرایشگر

طرز صحیح ایستادن آرایشگر سرپا ایستادن زیاد و در عین حال عدم رعایت آرگونومی صحیح درست ایستادن در هنگام کار متاسفانه یکی از مشکلاتی است که آرایشگران را تهدید می کند. به همین جهت آموزشگاه آرایشگری هنرمند در این مقاله بر آن شده تا با اشاره به نکات مهم و کلیدی از طرز درست و اطلاعت بیشتر دربارهطرز صحیح ایستادن آرایشگر[…]