پیرایش کودک

آموزش پیرایش کودک

آموزش پیرایش کودک بخش اول  تجهیزسالن، رعایت نکات ایمنی و روانشناسی کودک در سالن آرایش  چیدمان محیط کار یکی از مباحث اصلی پیرایش کودک چیدمان سالن آرایش می باشد، که در احداث سالن باید به این نکات توجه نمود. رنگ سالن از رنگ هایی مهیج و تند که در کودک ایجاد اضطراب و بیقراری می اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش کودک[…]