واریاسیون چیست و چه کاربردی دارد؟

واریاسیون چیست و چه کاربردی دارد؟

واریاسیون چیست و چه کاربردی دارد؟ واریاسیون چیست و چه کاربردی دارد؟ رنگ های خالص و قوی هستند، که بمنظور ایجاد سایه و یا گرفتن تن های ناخالص رنگ مو و با ترکیب رنگ اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. در انواع رنگ های قرمز، سبز، آبی، نارنجی و… وجود دارد. همچنین میزان مصرف واریاسیون اطلاعت بیشتر دربارهواریاسیون چیست و چه کاربردی دارد؟[…]

شیمی رنگ مو

شیمی رنگ مو

شیمی رنگ مو (بخش دوم) آب اکسیژنه محلول آبکی بی ثبات، شفاف، تقریبا بی رنگ و فراری است که با فرمول شیمیایی H2O2  که حاصل یک پیوند شیمیایی میان دو ملکول هیدروژن و دو ملکول اکسیژن است. بکارگیری آب اکسیژنه در رنگ آمیزی مو آب اکسیژنه عامل فعال کننده رنگ بر روی مو است. وقتی اطلاعت بیشتر دربارهشیمی رنگ مو[…]