آکادمی هنرمند

پکیج آموزشی آرایشگری

پکیج آموزشی آرایشگری پکیج آموزش آرایشگری در مجموعه آموزشی آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند توسط اساتید مجرب و با مدیریت استاد اطلاعت بیشتر دربارهپکیج آموزشی آرایشگری[…]

قیچی پیتاژ

حجم دهی موها با قیچی پیتاژ

حجم دهی موها با قیچی پیتاژ قیچی پیتاژ در پیرایش مو کاربردهای فراوانی دارد. به همین جهت در طرح درس اطلاعت بیشتر دربارهحجم دهی موها با قیچی پیتاژ[…]

آموزش آنلاین آرایشگری

سامانه آموزش مجازی آرایشگری آموزشگاه آرایشگری

آموزش آنلاین یکی از روش های آموزش از راه دور است که با استفاده از امکانات الکترونیکی برای یادگیری بهره اطلاعت بیشتر دربارهسامانه آموزش مجازی آرایشگری آموزشگاه آرایشگری[…]