آموزشگاه آرایشگری تهران

آموزشگاه آرایش و پیرایش هنرمند

آموزشگاه آرایش و پیرایش هنرمند رزومه دانشگاهی در راستای بهینه سازی دانش نظری و ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی متخصص و ماهر به جهت توسعه صنعت هنر آرایش و پیرایش در کشور، مدیریت آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند، استاد سید محمدرضا هنرمند ماحصل سال ها تحقیقات علمی، پژوهشی و تجربه فنی و مهارتی خود را  در اطلاعت بیشتر دربارهآموزشگاه آرایش و پیرایش هنرمند[…]