آموزشگاه هنرمند

سالن آرایش مردانه هنرمند

سالن آرایش مردانه هنرمند سالن آرایش مردانه هنرمند وابسته به موسسه آرایشی هنرمند در مرکز استان مازندران شهرستان ساری پاسخگوی اطلاعت بیشتر دربارهسالن آرایش مردانه هنرمند[…]

کوتاهی موی بلند

کوتاهی موی بلند

کوتاهی موی بلند کوتاهی موی بلند بدون تغییر قد مو بر اساس یک فرآیند ساختار یافته آناتومی سر با استفاده اطلاعت بیشتر دربارهکوتاهی موی بلند[…]

آموزش کاربرموادشیمیایی
راهنمای انتخاب لوازم آرایشگری
مدل رایگان
چگونه می توانم آرایشگر حرفه ای شوم؟

پیرایش مردانه درجه ۲

پیرایش مردانه درجه ۲ کد استاندارد آموزشی ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۰۱ سرفصل آموزشی درحرفه پیرایش مردانه ۱-آلودگی زدائی محیط وبهداشت فردی ۲-شناخت سروصورت اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه ۲[…]

معرفی خوابگاه

معرفی خوابگاه

معرفی خوابگاه سکونت هنرجویان غیر بومی آموزشگاه آرایشگری هنرمند در زمان کارآموزی همواره یکی از دغدغه های اصلی مجموعه آکادمی اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی خوابگاه[…]

آموزشگاه آرایشگری مازندران
شیمی رنگ مو
آموزش مانیکور