چگونه می توانم آرایشگر حرفه ای شوم؟

پیرایش مردانه درجه 2

پیرایش مردانه درجه 2 کد استاندارد آموزشی 514120570050001 سرفصل آموزشی درحرفه پیرایش مردانه 1-آلودگی زدائی محیط وبهداشت فردی 2-شناخت سروصورت آشنای با انواع چهره بمنظوردرنظرگرفتن فرم چهره درطراحی مدل مو قبل ازپیرایش(مرفرلوژی چهره) 3-آماده سازی محیط کار(بهداشت محیط – بهداشت فردی- ضدعفونی ابزارکار- آماده سازی مشتری ) 4–طرزصحیح دست گرفتن قیچی وشانه درفرآیند پیرایش مو اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه 2[…]

پیرایش مردانه درجه 1

پیرایش مردانه درجه 1 در راستای آموزش تخصصی پیرایش مو و بهره مندی از اموزش های تخصصی پیرایش هنرجویان عزیز می توانند بعد ازگذراندن دوره آموزشی پیرایش مردانه دردوره تخصصی پیرایش مردانه درجه 1 شرکت نمایند آموزشگاه آرایشگری هنرمند مفتخر است درارائه آموزش های حضوری درشعب آموزشگاه آرایشگری هنرمند درشهرهای تهران، ساری وامل با برگزاری اطلاعت بیشتر دربارهپیرایش مردانه درجه 1[…]

آموزش پیرایش مو

آموزش پیرایش مو

آموزش پیرایش مو پیرایش موی سر یکی از خدمات اصلی در سالن های آرایش و آرایشگاهها محسوب می شود، پیرایشگر ضمن داشتن تخصص در مهارتهای فنی پیرایش مو، باید از توانائی طراحی موی سر برخوردار بوده تا با شناخت از ویژگی های فیزیکی، مدل موی مشتری و در نظر گرفتن خواسته مشتری، بکارگیری قوانین و اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش مو[…]