پیرایش مو

آموزش پیرایش مردانه

آموزش پیرایش مردانه آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند، با چهار شعبه فعال در تهران، آمل و ساری برگزار کننده کلیه دوره اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش مردانه[…]

آشنایی با انواع رنگ

آشنایی با انواع رنگ

آشنایی با انواع رنگ بخش اول رنگ موهای شیمیایی، انواع مختلفی دارد و شما قبل از هر اقدامی در وهله اطلاعت بیشتر دربارهآشنایی با انواع رنگ[…]

صاف کردن مو
هنرمند
هنرمند

آموزش فید وسایه زنی مو(Fade )

آموزش فید وسایه زنی مو(Fade ) آموزش فید در پیرایش مو بسیار ساده و راحت از آموزشگاه، آموزش آرایشگری هنرمند اطلاعت بیشتر دربارهآموزش فید وسایه زنی مو(Fade )[…]

هنرمند

فیلم آموزش آرایشگری

فیلم آموزش آرایشگری انتخاب شانه مناسب در پیرایش مو در این ویدئو آموزشی به تشریح انواع شانه های موجود در اطلاعت بیشتر دربارهفیلم آموزش آرایشگری[…]

آموزشگاه آرایشکری مردانه