دکوراسیون آموزشگاه آرایشگری
آموزش گریم

مبانی آموزش گریم

مبانی آموزش گریم گریم هنری است که بر پایه نمایش استوار گردیده است و به معنای پوشش موقت چهره و اطلاعت بیشتر دربارهمبانی آموزش گریم[…]

آموزش پیرایش مو با تیغ
کرونا را شکست می دهیم
آموزشگاه آرایشگری مردانه
پیرایش کودک

آموزش پیرایش کودک

آموزش پیرایش کودک بخش اول  تجهیزسالن، رعایت نکات ایمنی و روانشناسی کودک در سالن آرایش  چیدمان محیط کار یکی از اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پیرایش کودک[…]

شیمی رنگ مو
آموزش مانیکور
جلوگیری از ریزش مو