فروردین 3, 1402

کوتاهی مو با قیچی در زوایای مختلف

کوتاهی مو درزوایای مختلف با قیچی

دوره پیشرفته پیرایشگرمو با عنوان کوتاهی مودرزوایای مختلف با قیچی…

 

کوتاهی مودرزوایای مختلف با قیچی

 

دوره پیشرفته پیرایشگر مو با عنوان  کوتاهی مودر زوایای مختلف با قیچی  درگروه شغلی مراقبت وزیبایی با کد ملی آموزش شایستگی به شماره    ۵۱۴۱۲۰۵۷۰۰۵۰۰۹۱

درسال ۹۶ دردفتربرنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تدوین گردید که شامل عناوین درسی به شرح زیر می باشد

۱-کوتاه کردن موها با قیچی دندانه دار

۲-کوتاهی موبا قیچی آرایشگری درپوزیشن های مختلف

۳-کوتاه کردن موبا روش یکنواخت

۴- کوتاه کردن مو با روش افزایشی

۵- کوتاه کردن مو به روش مدرج

۶-کوتاه کردن مو با شانه وقیچی با زاویه ۱۸۰درجه

۷- کوتاه کردن مو به روش ترکیبی (شکل ساازی)

۸- اصلاح صورت درمدل های مختلف با درنظر گرفتن فرم سروصورت

۹- حالت دهی مو

عناوین ۹ گانه دراین استاندارد آموزشی درآموزشگاه آرایشگری هنرمند با حضور مربیان مجرب به هنرجویان آموزش داده می شود بعد ازپایان دوره وقبولی هنرجویان ازطرف سازمان آموزش فنی وحرفه ای نایل به دریافت گواهینامه رسمی خواهند شد