فروردین 3, 1402

کراتین مو

آموزش کراتین

صافی شلاقی مو واحیاء سطح موبا محصولات کراتین

آموزش کراتین

کراتین کردن مو به منظور صاف وابریشمی کردن موها یکی ازخدماتی است که بسیاری ازمشتریان در سالن های آرایشی وآرایشگاهها از آن برخوردار می شوند به همین جهت این دوره بسیارمورد توجه آرایشگران قرار دارد

ودرحال حاضر آموزشگاه آرایشگری هنرمند دوره کراتین مو را  آموزش انواع دیگر ازمحصولات صاف کننده مو برگزار می کند

عناوین اصلی دوره کراتین شامل

شناخت انواع مو

آشنای با ساختارمو

کار با مواد کراتین

مراحل کراتین کردن مو

طول دوره درمان

آموزش انواع صافی (ریباندیگ مو)

کلمات کلیدی:

آموزش کراتین تراپی مو، صافی شلاقی مو، اجیاء مو، انواع صافی مو، آموزشگاه آرایشگری