فروردین 3, 1402

پروتز مو

پروتز مو

ترمیم وجایگزین کردن موهای طبیعی سر

پروتز مو

کسانی که بنا به دلایل مختلف موی سرشان را ازدست داده اند واین غم همچون داغی بزرگ برچهره شان خود نمائی می کند وبرروابط اجتماعی وخانوادگی آنان تاثیر منفی گذاشته است این افراد برای رهای ازاین غم می تواند با استفاده ازشبکه ترمیم مو موهای ازدست رفته خود را باز یابند

واین یک فرصتی است تا سالن داران وآرایشگران ما به این دسته ازافراد خدمات ترمیم مو ارئه دهند

عناوین دوره پروتز مو که دراستاندارد سازمان فنی وحرفه ای تعریف گردیده ودرآموزشگاه آرایشگری هنرمند تدریس می شود شامل:

ترس بافی

اندازه گیری بیس ریختگی

قالب گیری

انواع بافت

نصب پروتز

پیرایش موهای بافته

سرویس ونگه داری پروتز مو

کلمات کلیدی:

پروتزمو، انواع پروتز، ترمیم وجایگزین کردن موهای طبیعی سر، آموزشگاه آرایشگری