دوره جامع آموزش فید مو

در دوره تخصصی مو با عنوان کوتاهی مو با ماشین هنرجویان روش فید کردن مو را فرا می گیرند اما آن دسته از هنرجویان و آرایشگرانی که بنا دارند مهارت فنی خود را بروز نگه دارند می توانند در دوره جامع آموزش فید مو که در آموزشگاه آرایشگری مردانه هنرمند برگزار می شود شرکت نمایند.

دوره جامع آموزش فید مو شامل انواع فید مو

۱-فید کلاسیک

۲- فید خطی

۳- فید تناوب

بوده و همچنین در دوره جامع آموزش فید مو با نحوه بکارگیری و استفاده دیگر ابزار در کوتاهی مو از جمله  قیچی سلمانی، قیچی پیتاژ و تیغ در فرآیند فید کردن مو را فرا می گیرید.

و مهم تر در مبحث چهره شناسی با انواع چهره افراد ( مرفرلوژی) آشنا شده و مدلهای مختلف فید مو مناسب چهره مشتریان خود را اجراء خواهید کرد.

البته چیزی که من در دوره جامع آموزش فید مو دوست دارم نحوه استفاده از درجه قابل تنظیم تیغه های متحرک و هم زمان استفاده از شانه های الحاقی است که در صورت انتخاب صحیح درجات آن باعث یک برش خوب و نرم بخصوص در مورد موهای صاف و روشن مثل استفاده از قیچی سلمانی و یا قیچی پیتاژ بطور همزمان می شود و بخوبی خط موها را محو می کند.