فروردین 3, 1402

آرایشگر و پیرایشگر مو

دوره آموزشی صفر تا صد آرایشگر و پیرایشگر مو

آرایشگر و پیرایشگر مو

دوره آموزشی صفر تا صد آرایشگر و پیرایشگر مو را در آموزشگاه آرایشگری هنرمند بگذرانید، البته بیس وپایه اصلی پیرایشگر مو آموزش  کوتاهی کلاسیک مو می باشد که در دفتر واحد برنامه ریزی درسی سازمان فنی وحرفه ای کشور با کد استاندارد ۵۱۴۱۱۲۰۰۰۰ تعریف گردیده است

عناوین اصلی  پیرایشگر وآرایشگر مو مردانه به شرح ذیل می باشد

ترسیم خطوط درپیرایش مردانه

کوتاه کردن موبا ماشین اصلاح

مرتب کردن وکوتاه کردن موریش وسبیل

اصلاح سروصورت

فرم دادن مو با سشوار

هنرجویان دراین دوره آموزشی بعد از آشنای و فراگیری کار با ابزار ازجمله

۱-قیچی

۲-ماشین

۳-قیچی

۴-سشوار

۵-برس

با قوانین کوتاهی مورا فرا گرفته و کار برروی مانکن آماده می شود تا در کارگاه به صورت عملی برروی مدل های زنده زیر نظر مربی موهای سرمشتریان را اصلاح نماید.

هنرجویان  بعد ازپایان دوره آموزشی در آزمون دئره شرکت کرده وبعد از قبولی درآزمون کتبی وعملی  ازطرف سازمان آموزش فنی وحرفه ای نایل به دریافت گواهینامه آرایشگر وپیرایشگر مردانه می شوند وهمچنین می توانند دردوره های پیشرفته پیرایش مو کوتاهی با زاویه وکوتاهی با ماشین وتیغ شرکت نمایند.